Log in

Organized By

Contact

Conference contact:
Wang Hang 13966759716;

Cao Zheng 15256597661;
Wu Jianpeng 15811319103;

Liu Xianzeng 15620559510.

ORGNIZING COMMITTEE

 

General Chairs

Prof. Jing Lin Beihang University, China

 

Technical Program Co-Chairs

Prof. Ruqiang Yan Xi’an Jiaotong University, China
Prof. Datong Liu Harbin Institute of Technology, China
Prof. Weihua Li South China University of Technology, China

 

Local Arrangement Chair

Prof. Liyong Wang Beijing Information Science and Technology University, China