Log in

Organized By

Contact

Conference contact:
Wang Hang 13966759716;

Cao Zheng 15256597661;
Wu Jianpeng 15811319103;

Liu Xianzeng 15620559510.

Meeting Arrangement:
Lu Siliang 15955156348


Sponsor Contact:
Liu Fang 18949891180; Song Juncai 15955125528;


Payment and registration:
Wang Shaohong 13601122562; Ju Bin 18949895820;
Hu Yawei 15998528442; Pan Donghui 18856017028;


Conference contact:
Wang Hang 13966759716; Cao Zheng 15256597661;
Wu Jianpeng 15811319103; Liu Xianzeng 15620559510.